Wypromowani doktorzy:

 • Krzysztof Hyżorek, Instytut Fizyki Molekularnej PAN 2019
  (data obrony: 01.03.2019/ Data nadania stopnia: 2019-03-05)
  Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych
  (prof. IFM PAN dr hab. K. V. Tretiekov)
 • Paweł Pigłowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN 2018
  (data obrony: 29.03.2018/ Data nadania stopnia: 2018-04-10)
  Badanie własności sprężystych strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych
  (prof. K.V. Tretiekov)
 • Artur A. Poźniak, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska 2017
  (data obrony: 20.12.2017/ Data nadania stopnia: 2017-12-22)
  Symulacje komputerowe mechanizmów prowadzących do ujemnego współczynnika Poissona w różnych skalach
  (prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski)

Działalność popularyzatorska

 • Wykład popularno naukowy pt „Auksetyki - materiały inne niż wszystkie” wygłoszony w ramach cyklu „Fizyka Warta Poznania” 17 stycznia 2020 w IFM-PAN w Poznaniu - dr Jakub Narojczyk
 • Udział w pokazach dla młodzieży w ramach Nocy Naukowców organizowanej w IFM-PAN w Poznaniu w 2019 - dr Jakub Narojczyk
 • Wykład popularno naukowy pt „Wpływ nieporządku sieci krystalicznej na współczynnik Poissona w materiałach auksetycznych” wygłoszony w ramach warsztatów Lato z Helem 7 lipca 2017 w Odolanowie - dr Jakub Narojczyk
 • Wykład popularno naukowy pt „Aplikacje open source w badaniach naukowych – na przykładzie komputerowych symulacji własności sprężystych wybranych materiałów modelowych” wygłoszony w ramach dnia wolnego oprogramowania – Software Freedom Day, 26 września 2017 na Politechnice Poznańskiej. - dr Jakub Narojczyk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego