Top Menu - EN

  • Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Kosice, Slovakia
  • Institut fur Ferstkörperund Werkstofforschung, Dresden, Germany
  • Helmohltz Centrum Berlin, Germany
  • Instiutute of Physics, Silesian University, Katowice, Poland
  • Institute of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
  • Institute of Low Temperature and Structure Research, Wrocław, Poland
  • Laboratoire de Physique de L,Etat Condense, CNRS, Universite du Maine, France

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego