Top Menu - EN

 • Université d’Angers, Angers, France
 • Université Paris-Sud, Orsay, France
 • Université Rennes 1, Rennes, France
 • Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany
 • Argonne National Laboratory, Argonne, USA
 • Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia
 • Institute of Chemistry, University of Bialystok
 • Faculty of Chemistry Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences in Wroclaw
 • Poznan University of Medical Sciences
 • Faculty of Technical Physics Poznan University of Technology
 • AGH University of Science and Technology, Krakow
 • Institute of Chemistry, Jan Kochanowski University in Kielce
 • Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Warszawa

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego