Top Menu - EN

Scientific cooperation

 • Sciences Chemiques de Rennes, Universite de Rennes I, Campus de Beaulieu, Batiment 10, Avenue du General Leclerc, 35042 Rennes Cede, Francja
 • Institute of Crystallography RAS, Leninsky Prospect 59, 117333 Moskwa, Rosja
 • F. Ioffe Physico-Technical Institute RAS, Polytekhnicheskaya Street 26, 194021 St Petersburg, Rosja
 • Department of Plant Physiology, Poznań University of Life Sciences, Wołyńska 35, Poznań 60-637, Polska
 • Department of Plant Physiology, Vinh University, Le Duan 182, Vinh City, Vietnam
 • Politechnika Poznańska; Wydział Technologii, Chemicznej; Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej i Mechanicznej i Mechatroniki; Instytut Fizyki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Technologii Drewna; Instytut Chemicznej Technologii Drewna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynier
 • J. Stefan Institute and Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, University of Ljubljana, Ljubljana, Słowenia
 • Ludwig-Maximilians-Universität, Department of Earth and Environmental Physics, Crystallography Section, Monachium, Niemcy
 • Max-Planck-Institut für Chemische Physic fester Stoffe, Drezno, Niemcy
 • Division of Materials Science, Korea Basic Science Institute, Daejeon, Korea
 • Dnepropetrovsk National University, Nauchnaya Ul 13, UA-49625 Dnepropetrovsk, Ukraine

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego