Top Menu - EN

Interdisciplinary PhD Studies in Nanotechnology-Electronics and Photovoltaics

Narodowa Strategia SpójnościEuropejski Fundusz Społeczny

Interdisciplinary PhD Studies in Nanotechnology-Electronics and Photovoltaics
Host institutions: Institute of Molecular Physics of Polish Academy of Science in Poznan, Poland
Faculty of Physics and NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

List of lectures.

POKL.04.03.00-00-015/12
Project Coordinator: prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Period: 01.03.2013 r – 15.12.2015 r.
Total budget: 6 626 734,40 PLN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego