News archive

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Termin składania dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej: 22 maja 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl

Termin dwuetapowych rozmów kwalifikacyjnych: 23-25 maja 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu rozpoczną studia od 1 czerwca 2018 r.

Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Szczegóły na stronie : cnbm.amu.edu.pl

Konkurs na adiunkta (Post-Doc)

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na adiunkta (Post-Doc) w Środowiskowym Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z-8).

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 13, termin składania dokumentów na konkurs nr 5/2018 upływa 18 maja 2018 r. o godz. 15:00.

Strona Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych (Z11).
Termin składania dokumentów na konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego upływa 11 maja 2018 r. o godz. 15:00.
Strona Zakładu Stopów Magnetycznych

Konkurs na stanowisko dyrektora IFM PAN

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 lutego 2018 r. zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański, wybitny polski fizyk, specjalista w dziedzinie teorii węzłów i zjawisk chaosu deterministycznego w układach dynamicznych, uczony o rozległej wiedzy, wartościowym dorobku naukowym i ogromnym autorytecie, wieloletni pracownik oraz członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Read more ...

Seminarium sprawozdawcze

Zapraszamy do udziału w otwartym Seminarium Sprawozdawczym, na którym zostaną zaprezentowane prace naukowe wykonane w roku 2017 w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 stycznia 2018 roku w auli Instytutu Fizyki Molekularnej.

Szczegółowy program seminarium:

Seminarium instytutowe - dr Stephan Knappmann

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Application of reactive multilayer systems for bonding processes in microsystem technology który wygłosi dr Stephan Knappmann (Hahn-Schickard, Institut für Mikro- und Informationstechnik Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Villingen-Schwenningen, Niemcy).

Wykład odbędzie się w auli IFM PAN, dnia 13.12.2017 roku o godzinie 13:00.

Seminarium instytutowe - prof. dr hab. inż. Marek Samoć

1 grudnia w auli IFM PAN odbyło się seminarium Nieliniowa absorpcja w nanomateriałach, które wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Samoć z Katedry Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.

Prof. dr hab. Marek Samoć w 2016 roku otrzymał indywidualną nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za badania materiałów nanostrukturalnych dla optyki nieliniowej.

Page 1 of 6