News archive

Noc Naukowców

28 września 2018 Instytut Fizyki Molekularnej PAN zaprasza na Noc Naukowców. W całej Europie w tym samym czasie odbędą się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Program - W labiryncie fizyki

Job offer - technical employee

The Director of the Insitute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences in Poznań announces: comptetition for the technical employee in project Influence of chemical disorder on the properties of selected rareearth free permanent magnets.
Project funded by: The Foundation for Polish Science within the HOMING Programme.
The deadline for submission of documents expires on a 13 September 2018, 15:00.
Home page: CoFe-B

Read more ...

Wybór kandydata w związku ze stypendium doktoranckim

Komisja rekrutacyjna ds. wyboru kandydata w związku ze stypendium doktoranckim rekomenduje mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
Rekrutacja dotyczyła stypendium doktoranckiego w ramach projektu badawczego OPUS - ST pt. „Auksetyczność poprzez nanoinkluzje” w Zakładzie Fizyki Komputerowej Układów Złożonych (Z10).

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.

Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.

Read more ...

Wybór kandydata na stanowisko adiunkta (post-doc)

Komisja rekrutacyjna ds. wyboru kandydata na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu OPUS 13 rekomenduje mgr. inż. Łukasza Lindnera.

Read more ...

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Termin składania dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej: 22 maja 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl

Termin dwuetapowych rozmów kwalifikacyjnych: 23-25 maja 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu rozpoczną studia od 1 czerwca 2018 r.

Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Szczegóły na stronie : cnbm.amu.edu.pl

Konkurs na adiunkta (Post-Doc)

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na adiunkta (Post-Doc) w Środowiskowym Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z-8).

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 13, termin składania dokumentów na konkurs nr 5/2018 upływa 18 maja 2018 r. o godz. 15:00.

Strona Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych (Z11).
Termin składania dokumentów na konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego upływa 11 maja 2018 r. o godz. 15:00.
Strona Zakładu Stopów Magnetycznych

Page 1 of 7