Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Doktoraty

Rozprawy doktorskie IFM PAN obronione w latach 2016 - 2018

Autor, data obronyTytułRecenzenci
Łukasz Lindner
19.04.2018
Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach recenzenciabstractprof. dr hab. Jerzy Garbarczyk
prof. dr hab. Jan Wąsicki
Paweł Pigłowski
29.03.2018
Badanie własności sprężystych strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowychabstractdr hab. Mirosław Dudek prof. UZ
prof. dr hab. Antoni Mituś
Roman Strzelczyk
04.01.2018
Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenuabstractprof. dr hab. Zbigniew Klusek
prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Iga Jankowska
27.02.2017
Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymiabstractdr hab. Barbara Blicharska
prof. dr hab. Jan Wąsicki
Damian Markowski
19.12.2016
Kontrolowana lokalizacja spinu i ładunku jako czynnik sterujący transportem elektrycznym w aktywowanych włóknach węglowychabstractprof. dr hab. Stanisław Błażewicz
prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
Juliusz Skoryna
18.11.2016
Physical properties of thin film nanomaterials reversibly absorbing hydrogenabstractprof. dr hab. Grażyna Chełkowska
prof. dr hab. Tomasz Story
Michał Matczak
20.01.2016
Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowychabstractdr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. PAN
Damian Tomaszewski
13.01.2016
Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Cooperaabstractprof. dr hab. Tadeusz Domański
prof. dr hab. Jakub Tworzydło

Rozprawy doktorskie w roku:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego