Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zakończone projekty naukowe i inwestycyjne organizowane lub współorganizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk:

 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego