BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Stanowiska pomiarowe do badań właściwości optycznych

 1. Laserowy Skaningowy Mikroskop Konfokalny Olympus Fluoview FV1000

  Mikroskop Fluoview FV1000 na bazie zmotoryzowanego mikroskopu odwróconego IX83 firmy Olympus umożliwia obserwacje w:
  • świetle przechodzącym i odbitym,
  • kontraście interferencyjno-różniczkowym (Nomarskiego),
  • fluorescencji w trybie konfokalnym.
  Stosując ten przyrząd rejestrujemy serię przekrojów optycznych na różnych głębokościach preparatu i tworzymy trójwymiarowy obraz badanego obiektu. Koncentrujemy się głównie na obrazowaniu w trzech wymiarach orientacji molekularnej ciekłych kryształów, a w szczególności chiralnych ciekłych kryształów.
 2. Pomocniczy mikroskop polaryzacyjny BX53 firmy Olympus
  Pracujący w świetle przechodzącym wyposażony w kamerę, służy do wstępnego przygotowania komórek ciekło-krystalicznych oraz umożliwia:
  • obserwowanie przemian fazowych,
  • wyznaczanie temperatur przejść fazowych,
  • określanie i rejestrowanie tekstury danej fazy ciekłego kryształu.
 3. Spektrofotometr UV-VIS-NIR model V-670 firmy JASCO
  Wysokiej jakości spektrofotometr dwuwiązkowy do zastosowań badawczych i rutynowych analiz, pracujący w zakresie długości fali od 190 – 2700 nm. Dodatkowe wyposażenie umożliwia:
  • badania spektroskopowe w świetle spolaryzowanym w funkcji temperatury – 300-500 K,
  • badania cieczy przy pomocy sondy zanurzeniowej,
  • światłowodowe wyprowadzenie wiązki na zewnątrz komory pomiarowej,
  • sterowanie przy użyciu uniwersalnego oprogramowania Spectra-Manager.
 4. Stanowisko do pomiaru dwójłomności
  Pomiar anizotropii optycznej Δn w układzie z fotoelastycznym modulatorem PEM 100 firmy Hinds zintegrowanym z mikroskopem polaryzacyjnym

Układy pomiarowe do badań właściwości dielektrycznych

W naszych zestawach pomiarowych dane dielektryczne i elektrooptyczne są rejestrowane jednocześnie (brak rozbieżności wynikających ze zmiany tekstury próbek czy niedokładności stabilizacji temperatury).
Stabilizacja temperatury ±0.01K w zakresie 300 - 500 K.

 1. Zestaw I (Mostek 4192A + woltomierz SRS 850 + dowolny “hot stage” + regulator temperatury).
  • zakres częstotliwości 5 Hz-100 kHz.
  • pomiary samej przenikalności elektrycznej (zakres częstotliwości 5 Hz do 10 MHz).
 2. Zestaw II (Mostek Wayne Kerr 6440B + woltomierz Lock-In SRS 530 + dowolny “hot stage” + regulator temperatury SRS PTC10)
  • zakres częstotliwości 20 Hz-100 kHz.
  • pomiary samej przenikalności elektrycznej zakres częstotliwości 20 Hz do 3 MHz.
 3. Zestaw III (Mostki do pomiarów ferroelektryków + dowolny “hot stage”+ regulator temperatury),
  • zakres częstotliwości – 0.05 Hz -10 kHz,
  • zakres napięcia pomiarowego 2 - 400V.

Wyposażenie dodatkowe

Ultra szybka kamera i- SPEED 2 Olympus.

Do każdego z zestawów pomiarowych możemy dołączyć kamerę i-Speed 2 firmy Olympus, zyskując dodatkowo możliwość rejestracji obrazów mikroskopowych z prędkością 2000-3000 klatek/s.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego