Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wyposażenie, aparatura badawcza

  • FT-IR Spectrometer Bruker Equinox 55 (FIR, IR, NIR) equipped with microscope Bruker Hyperion 1000 for of microsamples in polarized light (reflectance and transmittance).
  • Raman Spectrometer Labram HR HORIBA Jobin Yvon with a He Ne laser (exc=633 nm) and a tunable argon laser Stabilite 2017 (several excitations within the region 454 - 514 nm)
  • Fluorescence Spectrophotometer Hitachi F-7000
  • VIS-UV Spectrophotometer Hitachi U-2900
  • electrical conductivity and thermoelectric power apparatus (home made)
  • helium cryostats for spectral and electrical measurements.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego