• Dwa systemy PPMS (Physical Property Measurement System, Quantum Design) wyposażone w następujące opcje:
    • ciepło właściwe (1.9-400K, pola magnetyczne do 9T)
    • pomiary transportowe (opór elektryczny, magnetoopór, efekt Halla, zależności kątowe), pomiary siły termoelektrycznej i przewodnictwa cieplnego w zakresie 1.9K do 400K i polach magnetycznych do 9T
    • pomiary magnetometryczne ac/dc (podatność magnetyczna, namagnesowanie) – pole magnetyczne do 9T i temperatura od 1.9K do 1000K dla pomiarów dc w ramach opcji VSM
  • piece do syntezy próbek (stapianie indukcyjne i w łuku elektrycznym)
  • osprzęt do otrzymywania taśm amorficznych
  • urządzenia do stapiania mechanicznego (młyn kulowy)
  • Skaningowy Kalorymetr Różnicowy (Netzsch DSC 200) - 150K do 1500K
PPMS – versatile system
PPMS – versatile system
PPMS – versatile system magnetometer
PPMS – versatile system magnetometer

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego