Zamówienia publiczne - przetargi

Zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej

Przetarg nieograniczony z dnia 16 maja 2018 roku na: zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła.

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 09 marca 2018 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety

Przetarg nieograniczony z dnia 25 stycznia 2018 roku na wykonanie zadania: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety.

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 05 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.