Zamówienia publiczne - przetargi

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu RTV.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.05.2017 pn. "Sukcesywne dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu RTV".

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony: sukcesywne dostawy ciekłego helu i ciekłego azotu

Przetarg nieograniczony z dnia 06 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania: "sukcesywne dostawy ciekłego helu i ciekłego azotu".

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Przetarg nieograniczony z dnia 03 czerwca 2016 roku na wykonanie zadania: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk".
Informacja o wynikach postępowania PN/2/2016 - 18.07.2016

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawę ciekłego helu i ciekłego azotu

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 20 listopada 2015 roku na dostawę ciekłego helu i ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego przy ul. M. Smoluchowskiego 17 w Poznaniu oraz oddziału w Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej 1.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2