Zamówienia publiczne - przetargi

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 09 marca 2018 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety

Przetarg nieograniczony z dnia 25 stycznia 2018 roku na wykonanie zadania: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety.

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 05 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony pn. Zakup, dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PN/4/2017 z dnia 22.11.2017 pn. "Zakup, dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego".