Zamówienia publiczne - przetargi

Przetarg nieograniczony: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Przetarg nieograniczony z dnia 03 czerwca 2016 roku na wykonanie zadania: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk".
Informacja o wynikach postępowania PN/2/2016 - 18.07.2016

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawę ciekłego helu i ciekłego azotu

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 20 listopada 2015 roku na dostawę ciekłego helu i ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego przy ul. M. Smoluchowskiego 17 w Poznaniu oraz oddziału w Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej 1.

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawy ciekłego azotu

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 13 stycznia 2016 roku na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego przy ul. M. Smoluchowskiego 17 w Poznaniu oraz oddziału w Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej 1.

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kapitał ludzki

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 3.12.2014 na dostawę do siedziby zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Smoluchowskiego 17 odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo – badawczych dla potrzeb poszczególnych Zakładów Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2