Zamówienia publiczne - przetargi

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 05 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony pn. Zakup, dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PN/4/2017 z dnia 22.11.2017 pn. "Zakup, dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego".

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 05.10.2017 pn. "Sukcesywne dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego".

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14.06.2017 pn. "Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego".