Zamówienia poniżej 30 tys.euro (PZP 4.8)

Informacja o wyborze oferty na audyt projektu pt. ”Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He”

W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania ofert na audyt projektu pt. ”Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He” realizowanego w ramach  Programu INNOTECH, współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, złożono 4 oferty.

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu

Ogłoszenie z dnia 24 października 2017 roku o zapytaniu ofertowym w sprawie przeprowadzenia audytu projektu współfinansowanego przez NCBiR z Programu INNOTECH.
Termin zgłaszania ofert: 27 października 2017 roku, godzina 10:00.