Zamówienia poniżej 30 tys.euro (PZP 4.8)

Informacja o wyborze oferty na audyt projektu pt. ”Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He”

W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania ofert na audyt projektu pt. ”Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He” realizowanego w ramach  Programu INNOTECH, współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, złożono 4 oferty.

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu

Ogłoszenie z dnia 24 października 2017 roku o zapytaniu ofertowym w sprawie przeprowadzenia audytu projektu współfinansowanego przez NCBiR z Programu INNOTECH.
Termin zgłaszania ofert: 27 października 2017 roku, godzina 10:00.

Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok.

Termin zgłaszania ofert: 30 września 2016 roku, godzina 14:30.

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu

Unieważnienie ogłoszenia z dnia 31 maja 2016 roku o zapytaniu ofertowym w sprawie przeprowadzenia audytu.