Zamówienia poniżej 30 tys.euro (PZP 4.8)

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu

Ogłoszenie z dnia 3 grudnia 2015 roku o zapytaniu ofertowym w sprawie przeprowadzenia audytu.
Termin zgłaszania ofert: 10 grudnia 2015 roku, godzina 15:00.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na dostawę serwera zbudowanego w oparciu o komponenty SUPERMICRO

W odpowiedzi na publiczne zaproszenie złożono 11 ofert na dostawę serwera w wariancie 1 oraz 10 ofert na dostawę serwera w wariancie 2, przy czym w obu wariantach oferowane były serwery za cenę nie przekraczającą kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zakupu.

Czytaj więcej...