Zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8)

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28 listopada 2016 na dostawę kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego
Nr postępowania: ZN/4/2016

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 22 listopada 2016 na przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR
Nr postępowania: ZN/3/2016

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę powlekacza obrotowego

Przedmiot zamówienia: Dostawa powlekacza obrotowego
Nr postępowania: ZN/2/2016
Termin składania ofert: 30 listopada 2016 roku

Wyniki postępowania:
wybrano ofertę firmy Technolutions Miłosz Czajkowski

Wartość zamówienia brutto: 38.868,00 PLN.

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę zestawu do pomiarów termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 15 kwietnia 2016 roku na dostawę zestawu do pomiaru termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji.

 • Zamawiający:
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  ul. Mariana Smoluchowskiego 17
  60-179 Poznań
  tel. (0-61) 8695-100 fax: (0-61) 86-84-524
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:
  Dostawa zestawu do pomiaru termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji
 • Wyniki postępowania:
  wybrano ofertę firmy
  Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG

  Wartość zamówienia netto: 145.990,00 PLN.
  Wartość zamówienia brutto: 179.567,70 PLN.

Information regarding the selection of the best bid