Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2017 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stopy Heuslera o strukturze Hg2CuTi na bazie manganu: badania ab-initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Skyrmiony magnetyczne powyżej temperatury pokojowej

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fluktuacje ładunku w soli (rac-DM-EDT-TTF)2PF6

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 12.10.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Skąd biorą się maksymalne wartości współczynnika Poissona w pewnych układach dwuwymiarowych

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale Grawitacyjne – polski wkład w teorię, nowe odkrycia, uruchomienie europejskiego VIRGO, zderzenie gwiazd neutronowych? Nagroda Nobla – 2017

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne własności materiałów o strukturze perowskitu indukowane niemagnetycznymi domieszkami

wygłosi

dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności elastyczne, piezoelektryczne i dielektryczne tlenoboranu gadolinowo-wapniowego

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Nanostruktur

Dnia: 20.06.2017 roku (wtorek)
o godzinie 11:00 w auli

referat pt.:

Teoretyczna analiza dynamiki wiązek fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych

wygłosi

mgr Paweł Gruszecki

Zakład Fizyki Nanomateriałów, Wydział Fizyki, Uniwerystet im. Adama Mickiewicza


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.06.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Czym zastąpić sacharozę?

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora

Dnia: 12.06.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowoczesne materiały węglowe w nanotechnologii

wygłosi

dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.06.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport elektronowy przez chiralne nanorurki węglowe

wygłosi

mgr inż. Patryk Florków

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 05.06.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Analiza dynamiki molekularnej w pirazoliowych hybrydach organiczno-nieorganicznych za pomocą metod NMR

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.06.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przejście porządek-nieporządek w szczawianie pirazolu

wygłosi

mgr inż. Małgorzata Widelicka

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 01.06.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Metoda analizy tekstur ciekłokrystalicznych otrzymywanych za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 31.05.2017 roku (środa)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Thermoelectricity in vertical graphene-C60-graphene architectures

wygłosi

Víctor M. García-Suárez

Departamento de Física, Universidad de Oviedo & CINN, Spain


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Bezwodne żele jonowe z czwartorzędowymi solami amonowymi: wpływ kationu na stabilność termiczną oraz przewodnictwo jonowe

wygłosi

dr inż. Michał Bielejewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.05.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ sprzężenia spin-orbita na efekt Kondo w nanorurkach węglowych

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.05.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

W poszukiwaniu nieliniowo-optycznie czynnych materiałów ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 22.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne
i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

wygłosi

mgr inż. Magdalena Knapkiewicz

doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.05.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura elektronowa Y(Fe1−xCox)2 i symulacje Monte Carlo układów magnetycznych

wygłosi

mgr Bartosz Wasilewski

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 18.05.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Lepkość argonu w nanoszczelinach i nanokanałach – symulacje metodą Dynamiki Molekularnej

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Hyżorek

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 15.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera
metodą świadka splątania

wygłosi

mgr Piotr Busz

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.05.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Pomiar pracy wyjścia z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii tunelowej

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski

doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 10.05.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Ułamkowe skyrmiony w układach kwantowego zjawiska Halla

wygłosi

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

Skyrmiony to niezwykłe topologiczne wirowe struktury spinowe powstające w różnych układach spolaryzowanych (magnesach). Niniejszy wykład będzie dotyczył właściwości skyrmionów w dwuwymiarowych cieczach elektronowych, wykazujących tzw. kwantowe zjawisko Halla, czyli specyficzne kwantowanie macierzy przewodnictwa elektrycznego w silnym polu magnetycznym. Przedstawione zostaną wyniki doświadczalne (uzyskane za pomocą spektroskopii Ramana czyli nieelastycznego rozpraszania światła) oraz obliczenia teoretyczne – razem demonstrujące powstawanie „ułamkowych” skyrmionów (obdarzonych ułamkowym ładunkiem elektrycznym) w tzw. cieczy elektronowej Laughlina. Omówiony też będzie ich związek ze „złożonymi fermionami” – fascynującymi obiektami topologicznymi powstającymi w silnie skorelowanym układzie przez dowiązanie do elektronów wirów wielociałowej funkcji falowej (pewnym sensie równoważne wiązaniu przez elektrony kwantów strumienia pola magnetycznego).

SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 10.05.2017 roku (środa)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Własności transportowe podwójnych kropek kwantowych
w konfiguracji 'T-shaped'

wygłosi

mgr Krzysztof Wójcik

Zakład Fizyki Mezoskopowej, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Efekt Aharonova-Bohma i Aharonova-Cashera
dla lokalnych i nielokalnych par Coopera w nanoukładach

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetometria i mikroskopia z wykorzystaniem
magnetooptycznego efektu Kerra

wygłosi

dr inż. Michał Matczak


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 26.04.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Ultraszybki nietermiczny zapis fotomagnetyczny w warstwach granatów

wygłosi

mgr Krzysztof Szerenos

Zakład Fizyki Magnetyków, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 24.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania EPR rodników w produktach ziołowych

wygłosi

dr Aldona Krupska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 21.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fluktuacje prądowe w układach ze skorelowanymi czasami oczekiwania

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 10.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Porządek bliskiego i dalekiego zasięgu w perowskitach typu ABO3

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 07.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Statyczne i dynamiczne właściwości kwazi-periodycznych i periodycznych 1D kryształów magnonicznych

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 03.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tlenek grafenu – struktura i własności

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 31.03.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczny efekt sąsiedztwa i sprzężenie wymienne w warstwach wielokrotnych V/Fe i Nb/Fe

wygłosi

mgr inż. Agnieszka Marczyńska

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych 

Dnia: 30.03.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Struktura płynu twardych kul

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 27.03.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Spektroskopia Impedancyjna Porowatych Materiałów Węglowych

wygłosi

dr Szymon Łoś


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 24.03.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Niekolinearne struktury spinowe w cienkich warstwach

wygłosi

dr Bogdan Szymański


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego 

Dnia: 21.03.2017 roku (wtorek)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Analiza struktury atomowej molekuł organicznych w ujęciu DFT
na przykładzie cząsteczki meloksykamu

wygłosi

inż. Wojciech Marciniak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 20.03.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Czy woda należy do szeregu homologicznego związków hydroksylowych H(CH2)nOH?

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 17.03.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ naprężeń epitaksjalnych na właściwości cienkiej warstwy magnetytu

wygłosi

mgr inż. Natalia Michalak

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.03.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dwu-kubitowe operacje logiczne w układach kropek kwantowych

wygłosi

dr inż. Jakub Łuczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 06.03.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Separacja izotopu He3 - wyniki końcowe

wygłosi

dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN

Konsorcjum ”IFM PAN – PGNiG SA Oddział w Odolanowie – PWr”
realizacja projektu INNOTECH (ścieżka programowa In-Tech)
umowa nr INNOTECH-K1/IN1/11/159127/NCBR/12


SEMINARIUM
Seminarium Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 03.03.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transformacja antyferromagnetyk – paramagnetyk
w układzie CeCo1-xFexGe3

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski

Doktorant


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 27.02.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Igi Jankowskiej

pt.:

Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi.

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Recenzenci:

dr hab. Barbara Blicharska, prof. UJ (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) - recenzja

prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań) - recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska powstała częściowo w ramach projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12)

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 24.02.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tlenek grafenu modyfikowany porfirynami

wygłosi

dr inż. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 23.02.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w sali 227

referat pt.:

Badanie własności sprężystych strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych

wygłosi

mgr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 20.02.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport protonów w jednowymiarowych ścieżkach sieci wiązań wodorowych w (NH4)3H(SeO4)2 - symulacje Kinetycznego Monte Carlo

wygłosi

dr Tomasz Masłowski

Politechnika Rzeszowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 17.02.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ruch ścian domenowych i transport cząstek magnetycznych w układach strukturyzowanych na bazie kobaltu z anizotropią prostopadłą

wygłosi

mgr inż. Adam Jarosz

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych 

Dnia: 16.02.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przestrajanie pasma wzbronionego w cholesterycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr Kamila Nowicka


SEMINARIUM
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
oraz
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN

Dnia: 15.02.2017 roku (środa)
o godzinie 11:00 w auli

referat pt.:

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego:
Własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

wygłosi

prof. dr hab. Józef Spałek

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W referacie przedstawię nasze nowe wyniki (PRB 95, 024506 (2017); 95, 024507 (2017)),
w których porównujemy ilościowo naszą teorię w oparciu o model t-J-U i następujące wyniki eksperymentalne: (i) uniwersalną prędkość Fermiego (niezależną praktycznie od składu); (ii) przejście od tzw. obszaru "non-BCS" (pod-domieszkowanego) do obszaru BCS; (iii) słabą zależność od domieszkowania wektora falowego Fermiego i masy efektywnej; (iv) wpływ sprzężenia między warstwami CuO na rozszczepienie pasm przy pow. Fermiego.
Referat nie będzie zawierał szczegółów rachunkowych, tylko omówienie fizycznego znaczenia wyników. Poruszę też (jeśli czasu starczy), czego jeszcze nie mamy w naszej teorii.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 13.02.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

EPR tlenku grafenu funkcjonalizowanego porfirynami

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 10.02.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie Dzyaloshinsky-Moriya w magnetycznych układach cienkowarstwowych

wygłosi

dr inż. Piotr Kuświk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 06.02.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności heksaferrytu strontowego domieszkowanego niemagnetycznymi jonami Sc.

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.01.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Widmo impedancyjne ceramik (Ba, Sr)MnO3

wygłosi

dr inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania spektroskopowe rozkładu ładunku
w solach (tTTF)2ClO4 i (EDT-TTF-I2)2TCNQF

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego 

Dnia: 26.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Wpływ dynamiki spinowej na fluktuacje prądowe w podwójnej kropce kwantowej

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

doktorant


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 26.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przestrajanie pasma wzbronionego w cholesterycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr Kamila Nowicka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 23.01.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie mechanizmu transportu w wybranych przewodnikach protonowych z zastosowaniem techniki wysokich ciśnień

wygłosi

mgr inż. Łukasz Lindner

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 20.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski

doktorant


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku

Dnia: 13.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 08:30 w auli

 Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

8:30-8:40

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

8:40-9:15

Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych.
2015-2017

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki
i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne.
grant HARMONIA 5 nr 2013/10/M/ST3/00488 (PB 9.6)
24.04.2014-23.04.2017

9:15-9:50

Analiza struktury elektronowej, transportu i dynamiki spinowej
w materiałach magnetycznych.

2014-2016

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

Transport elektronowy, dynamika spinowa i ładunkowa w nanostrukturach.
grant OPUS 3 nr 2012/05/B/ST3/03208 (PB 2.17)
22.01.2013-21.01.2016

9:50-11:00

PRZERWA

11:00-11:20

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki

11:20-11:35

Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer  spinowego momentu pędu –NANOSPIN.
polsko-szwajcarski projekt badawczy (PSPB) nr PSBP-045/2010
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
01.09.2011-30.09.2016

prof. dr hab.
Janusz Dubowik

MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity:
a multifunctional aspects of spin wave dynamics
.
projekt UNII EUROPEJSKIEJ  HORIZON 2020
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovartion Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 64434
Lider: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

11:35-11:45

Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych.
grant HARMONIA 4 nr 2013/08/M/ST3/00960 (PB 3.21)
2.08.2013-28.12.2016

dr hab.
Maciej Urbaniak
 

11:45-11:55

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk).
grant SONATA BIS 5 nr 2015-/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk

11:55-12:05

MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne.
grant SONATA 3 nr 2012/05/D/ST3/02855 (PB 7.3)
14.02.2013-13.02.2017

dr Mikołaj Lewandowski

12:05-12:15

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt DIAMENTOWY GRANT nr DI2014010344 (PB 3.22)
1.09.2015-31.08.2019

 

mgr inż.
Sebastian Pacanowski

12:15-13:00

PRZERWA

13:00-13:25

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN

13:25-13:50

Procesy elektronowe w materiałach molekularnych – krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowoltaiki.
2015-2017

prof. dr hab.
Roman Świetlik

13:50-14:05

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi
dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
.
grant Iuventus Plus IV edycja. nr IP2014 025673 (PB 12.26)
19.03.2015-18.03.2017

dr inż.
Kornelia Lewandowska

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów
na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.03.2016-12.04.2019

14:05-14:15

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku

Dnia: 12.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 08:30 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

8:30-8:35

OTWARCIE

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

8:35-8:45

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii  Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

8:45-9:10

Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu
i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych.

2015-2017

dr hab.
Waldemar Bednarski

9:10-9:45

Wpływ krótko i dalekozasięgowych oddziaływań na własności nanostruktur z uporządkowaniem ferroicznym.
Komunikacja i kryptografia kwantowa w elektronice ciała stałego
.
2014-2016

prof. dr hab.
Jan Martinek

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach
.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.01.2019

9:45-10:20

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2b Rozwój”
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.5)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

10:20-10:30

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.
grant SONATA 6 nr 2013/11/D/ST3/02694 (PB 8.14)
07.07.2014-06.12.2017

dr inż.
Michał Bielejewski

10:30-11:00

PRZERWA

11:00-11:25

Transport elektryczny oraz zjawiska magnetoelektryczne
w materiałach oraz nanomateriałach ze sprzężonymi parametrami porządku: multiferroikach, przewodnikach szybkich jonów oraz polimerach
.
2015–2016

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

11:25-11:35

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.02.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak

11:35-12:00

Rola wiązań wodorowych i asocjacji jonowej w dynamice molekularnej i przewodnictwie elektrycznym w ciałach stałych 
i ciekłych.
2014-2016

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN

12:00-12:35

Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych.
2015-2017

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN

Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He.
Projekt finansowany przez NCBiR, program INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech. Jest to konsorcjum naukowe „IFM PAN – PGNiG SA Oddział w Odolanowie – PWr”.
Lider: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
01.08.2012-31.06.2016

12:35-13:20

PRZERWA

13:20-13:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:30-13:55

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:55-14:05

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych.
grant PRELUDIUM 3 nr 2012/05/N/ST5/01476 (PB 10.11)
12.03.2013-11.03.2017

mgr inż.
Artur Poźniak

14:05-14:40

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN

Stany stacjonarne w przestrzennie ograniczonych układach mikroskopowych: mikroszczeliny akustyczne i stymulowane cząsteczki mikrożelowe w mikrokanałach.
grant OPUS 3 nr 2012/05/B/ST3/03255 (PB 10.10)
07.03.2013-06.03.2016

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego