Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dwuwymiarowe węgliki metali przejściowych

wygłosi

mgr inż. Mateusz Wachowiak

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 25.04.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Zjawisko „exchange bias” w próbkach ceramicznych, nanocząstkach
i monokryształach złożonych tlenków o strukturze perowskitu

wygłosi

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

The exchange bias (EB) phenomenon was discovered in 1956 by Meiklejohn and Bean. It has been intensively studied in the last decades because of its importance for the magnetic information storage technologies.The EB effect manifests itself by shifts in the isothermal magnetization (M vs. H) curves along the field direction and sometimes along the magnetization axis, as well as by enhancement of the coercive field in field cooled processes. In general, the EB effect results from coupling between ferromagnetic (FM) spins and interfacial, uncompensated antiferromagnetic (AFM) spins, occurring during cooling of a FM-AFM system through the Néel temperature in applied magnetic field. A brief review of EB effect in ceramic samples, nanoparticles and single crystals of managanites, cobaltites, ruthenates and orthoferrites will be presented. In general, the most relevant common feature of these compounds, leading to an appearance of EB effect is an intrinsic phase separation. Parameters of EB may be very effectively tuned by even tiny change in chemical composition and moderate external hydrostatic pressure due to their impact on AFM/FM phase ratio.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Właściwości spektroskopowe wybranych diketopirolopiroli

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 19.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 11:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Lindnera

pt.:

Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach

Promotor: dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) - recenzja

prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języki angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Równanie stanu cieczy LJ i określanie krzywizny termodynamicznej

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.04.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia:
polimery supramolekularne - polimery konwencjonalne w szeregu homologicznym glikoli polietylenowych

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie wymienne
w strukturze ferromagnetyk/przekładka/ferrimagnetyk

wygłosi

mgr inż. Łukasz Frąckowiak

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 11.04.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Magnetyzm i nadprzewodnictwo w sieciach Kondo Ce-Pd-In

wygłosi

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

The Ce–Pd–In system comprises several ternary phases crystallizing with different crystal structure types, including a few prototype ones. Some of these materials have been characterized for their physical properties and reported to exhibit a variety of nontrivial phenomena, which are predominantly governed by hybridization of cerium 4f-electronic states with conduction band states. The intensively studied compounds CePdIn and CePd2In were found antiferromagnetic (AFM) Kondo lattices with heavy-fermion (HF) ground states, resulting from competing Kondo and RKKY interactions with similar energy scales. Dense Kondo effect, yet of considerably weaker magnitude, was evidenced also for AFM phases Ce8Pd24In, CePd3In2, CePd2In4, Ce6Pd12In5 and non-stoichiometric Ce2Pd2In, as well as for ferromagnetic indide Ce11Pd4In9. In contrast, hardly any hint at Kondo screening interactions was revealed for ferromagnetic CePdIn2 and paramagnetic Ce4Pd10In21. Most interestingly, the compound Ce2PdIn8 was discovered to exhibit unconventional HF superconductivity driven by magnetic fluctuations. In this material, the nodal superconductivity emerges in the proximity of AFM quantum critical point instability that manifests itself in the form of distinct non-Fermi liquid (NFL) features observed in the normal-state transport and thermodynamic properties. Similar NFL behavior was recently found in Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19, which form with crystal structures closely related to that of Ce2PdIn8, yet bearing multiple sites for Ce atoms in their crystallographic unit cells. Most remarkably, the former compound was established to exhibit at ambient pressure HF superconductivity that coexists with complex long-range AFM ordering. In our review of the physical properties of the Ce–Pd–In ternaries we shall supplement the literature data with our own hitherto unpublished results obtained on single crystals of a few selected materials.
_____________________________________________
∗ This work was supported by the National Science Centre (Poland)
under research grant No. 2015/19/B/ST3/03158.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.04.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lokalizacja ładunku elektrycznego na zredukowanym tlenku grafenu

wygłosi

dr hab. Szymon Łoś


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura oraz własności fizyczne nowych heterocyklicznych przewodników protonowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 05.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Zależności kątowe liniowej i nieliniowej odpowiedzi elektro-optycznej
w badaniach ciekłych kryształów

wygłosi

dr Kamila Nowicka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego