BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 28.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Entropy of mixing and entropy of assimilation

wygłosi

Prof. Arieh Ben-Naim

Hebrew University of Jerusalem

This lecture is addressed to anyone who has studied thermodynamics. It is more of an "educational,” or pedagogical character, rather than a research topic.
The main idea is that contrary to what is written in most textbooks, mixing of ideal gases, by itself, does not affect any thermodynamic property of the system. In particular, the entropy of the system does not change when mixing ideal gases. Hence, thermodynamically speaking, mixing, by itself, is a "non-thermodynamic-process.” The process of mixing can be either reversible or irreversible. The same is true for de-mixing processes.
The process of assimilation, involving indistinguishable particles is introduced. It is shown that assimilation does affect the entropy of a system. The informational-theoretical aspects of mixing and assimilation are discussed.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Uporządkowanie ładunku w solach (BEDT-TTF)2RR’SO3

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wolno relaksujące centra paramagnetyczne w materiałach grafenowych

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ładunkowy i wielokanałowy efekt Kondo w nanostrukturach

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 17.10.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Filipa Lisieckiego

pt.:

Fale spinowe w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik

Recenzenci:

dr hab. Marek Kisielewski prof. UwB (Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku) - recenzja

prof. dr hab. Andrzej Wawro (Instytut Fizyki PAN) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura molekularna wodnych roztworów ksylitolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb

wygłosi

dr inż. Karol Synoradzki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.10.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Współczynnik Poissona układu dwuwymiarowych tetramerów cyklicznych

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ dynamiki molekularnej na przewodnictwo protonowe w kompozytach celulozy z imidazolem

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowoczesne materiały magnetycznie miękkie

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego