BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w sierpniu 2019:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.12.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Niejednorodności strukturalne w szkłach metalicznych

wygłosi

dr hab. inż. Zbigniew Śniadecki


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.12.2019 roku (czwartek)
w sali 227

referat pt.:

Proces samoorganizacji i stabilność molekularna układów LC/CNC
w monowarstwach na granicy faz

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.12.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności lokalizacyjne fal spinowych w planarnych kryształach
i kwazikryształach magnonicznych

wygłosi

dr Justyna Rychły


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 12.12.2019 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Natura produkcji entropii w otwartych układach kwantowych

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.12.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności magnetyczne brownmillerytu Ca2Fe2O5 dotowanego Al

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.12.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ferrimagnetyczne warstwy RE-TM(RE – ziemia rzadka, TM – metal przejściowy).
Subiektywna relacja z perspektywy półwiecza

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego