BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2020 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.12.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Samoasocjacja molekuł izomerów butanolu

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.12.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

An STM view on correlated electron systems: From heavy fermion metals to topological Kondo insulators

wygłosi

Dr Steffen Wirth

Max Planck-Institute for Chemical Physics of Solids Dresden, 01187 Dresden, Germany

Abstract

Electronic correlations give rise to a plethora of interesting phenomena and phases. For example,
hybridization between 4f and conduction electrons in heavy fermion metals may result in the generation of low-energy scales that can induce quantum criticality and unconventional superconductivity [1]. One of the most important techniques that helped shaping our understanding of nonlocal correlations, both magnetic and superconducting, has been scanning tunneling spectroscopy (STS) with its unique ability to give local, microscopic information that directly relates to the one-particle Green's function [2]. We combine STS with bulk measurements to obtain complementary information on different length scales.

We compare hybridization effects as observed by STS, focusing on the model heavy fermion metal
YbRh2Si2 and the intermediate-valence Kondo insulator SmB6. Investigation of high-quality single crystals of YbRh2Si2 allows to study the evolution the single-ion Kondo effect and lattice Kondo coherence upon lowering temperature [3]. We also show how Kondo coherence connects with quantum criticality [4].

Low-temperature in-situ cleaving of SmB6 single crystals mostly resulted in reconstructed surfaces,
while non-reconstructed patches were found less frequently. The different surface terminations [5] give rise to marked differences in the STS results [6]; in our analysis, however, we concentrate on STS of nonreconstructed areas. These spectra confirm the hybridization picture typically considered for this material [6]. At the surface, the Kondo effect is suppressed to lower temperatures as compared to the bulk material [7].
We show the development of the surface states at low temperatures and how it is locally suppressed around magnetic impurities [8]. The latter is consistent with a topological nature of these surface states.

[1] S. Wirth and F. Steglich, Nature Rev. Mat. 1 (2016) 16051.
[2] S. Kirchner et al., Rev. Mod. Phys. 92 (2020) 011002.
[3] S. Ernst et al., Nature 474 (2011) 362.
[4] S. Seiro et al. Nat. Commun. 9 (2018) 3324.
[5] S. Wirth et al., Phys. Status Solidi B (2020) doi.org/10.1002/pssb.202000022.
[6] S. Rößler et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111 (2014) 4798.
[7] Lin Jiao et al., Nat. Commun. 7 (2016) 13762.
[8] Lin Jiao et al., Sci. Adv. 4 (2018) eaau4886.Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.12.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Lokalizacja elektronów przewodnictwa w redukowanym hydrotermalnie tlenku grafenu

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.12.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu

wygłosi

dr hab. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.12.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ akumulacji spinowej na efekt Kondo

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.12.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems

wygłosi

dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

I will discuss ground-state properties of the system of a few attractively interacting fermionic atoms confined in a one-dimensional harmonic trap. Focusing on nontrivial inter-particle correlations, I will show that evident signatures of the Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov pairing correlations are present and can be detected by measurements directly accessible within state-of-the-art techniques.

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 03.12.2020 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Auksetycznośc układów Yukawy - "współzawodnictwo" potencjałów oddziaływania

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ rozmiaru krystalitów na własności magnetyczne domieszkowanego M-heksaferrytu strontowego

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Tuning of yttrium iron garnet film properties

wygłosi

mgr Adam Krysztofik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach gadolinu

wygłosi

mgr inż. Mateusz Wachowiak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badania częściowo zredukowanego tlenku grafenu metodą echa spinowego

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne cienkich warstw Co/Ni

wygłosi

mgr inż. Błażej Anastaziak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wysokorozdzielcza spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach przewodników protonowych

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ temperatury i ciśnienia na właściwości fizyczne soli imidazoliowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Otrzymywanie i właściwości
kompozytowych przewodników protonowych
opartych na mikro i nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ bombardowania jonowego na oddziaływanie
Dzyaloshinskii-Moriya w układach warstwowych

wygłosi

mgr inż. Mateusz Kowacz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badania defektów rodnikowych powstałych w procesie sterylizacji leków

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anomalna rozszerzalność termiczna w teraftalanie imidazoliowym z helikalnym układem wiązań wodorowych

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stabilność struktury typu ThMn12 w związkach międzymetalicznych na bazie żelaza i ich właściwości

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika translacyjna jonów w stałych elektrolitach typu
polimer-ciecz jonowa

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.10.2020 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Przemysława Skokowskiego

pt.:

Magnetyczne diagramy fazowe niecentrosymetrycznych układów
CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

Promotor: dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Synoradzki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Goraus (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) 

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do 5 października 2020 roku do godz. 15:00


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury elektronowej kopolimerów donorowo - akceptorowych pochodnych polipirolu

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 30.09.2020 roku (środa)
o godzinie 12:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Waldemara Tomaszewskiego

pt.:

Dynamika lin i łańcuchów

Promotor: prof. dr hab. Piotr Pierański (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 września 2020 roku do godz. 15:00.


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 06.07.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Małgorzaty Widelickiej

pt.:

Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych.

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Baran (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

prof. dr hab. Grażyna Bator (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

 
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta
od poniedziałku 22.06.2020 roku godz. 12:00
do czwartku 2 lipca 2020 roku godz. 15:00.


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej *

Dnia: 01.07.2020 roku (środa)
o godzinie 13:00

referat pt.:

Zbadanie własności fizycznych wybranych silnie skorelowanych związków 4f-elektronowych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk transportu elektronowego i cieplnego

wygłosi

dr inż. Michał Falkowski

 
* Link do transmisji wraz z kodem dostępu zostanie udostępniony w terminie późniejszym


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kopolimery donorowo - akceptorowe pochodnych polipirolu do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych z wąską przerwą energetyczną

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ podstawienia pierścienia aromatycznego na właściwości elektryczne przewodników protonowych zawierających molekuły imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale gęstości ładunku, nadprzewodnictwo i magnetyzm w monokryształach (La, Nd)Pt2Si2

wygłosi

dr inż. Michał Falkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ separacji faz na strukturę hydrożelu Hydroksypropylo Metylocelulozy

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.02.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wytwarzanie i charakteryzacja nanowstążek grafenowych (GNR) na powierzchniach

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 24.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Elektryczne właściwości kryształów pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.02.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamiczne korelacje prądowe w nanostrukturach hybrydowych

wygłosi

dr Grzegorz Michałek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe matryc zeolitowych zawierających imidazol. Wpływ centrów kwasowych na własności przewodnictwa

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie oraz własności fizykochemiczne nowych elektrolitów stałych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wspomnienie o prof. Krystynie Hołdernej-Natkaniec

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 24.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 12:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Andrzeja Musiała

pt.:

Właściwości magnetyczne anizotropowych stopów na bazie Hf2Co11B oraz (FeCo)2B, otrzymywanych z faz metastabilnych strukturalnie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Recenzenci:

dr hab. inż. Artur Chrobak (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) - recenzja

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki (Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN

 

Praca była częściowo finansowana ze środków projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” UDA-POKL.04.03.00-00-015/12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM - 2016/2 3/N/ST3/03820SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kwantowa ciecz spinowa w przewodnikach organicznych

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2020 roku

Dnia: 22.01.2020 roku (środa)
o godzinie 08:00 w trybie zdalnym

program wkrótce

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.01.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

Wspomnienie Profesora Narcyza Piślewskiego
w 10. rocznicę śmierci

następnie referat pt.

Efekty związane z pojedynczymi spinami w nanoukładach

wygłosi

dr Piotr Busz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

CeNi2Al3: własności elektronowe, magnetyczne i transportowe

wygłosi

dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 16.01.2020 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Proces samoorganizacji i stabilność molekularna układów LC/CNC w monowarstwach na granicy faz

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 15.01.2020 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Spinowo zależne masy elektronów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

wygłosi

prof. dr hab. Józef Spałek

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Niejednorodności strukturalne w szkłach metalicznych

wygłosi

dr hab. inż. Zbigniew Śniadecki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego