BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w październiku 2020:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 30.09.2020 roku (środa)
o godzinie 12:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Waldemara Tomaszewskiego

pt.:

Dynamika lin i łańcuchów

Promotor: prof. dr hab. Piotr Pierański (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 września 2020 roku do godz. 15:00.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego