BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w listopadzie 2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ bombardowania jonowego na oddziaływanie
Dzyaloshinskii-Moriya w układach warstwowych

wygłosi

mgr inż. Mateusz Kowacz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badania defektów rodnikowych powstałych w procesie sterylizacji leków

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anomalna rozszerzalność termiczna w teraftalanie imidazoliowym z helikalnym układem wiązań wodorowych

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stabilność struktury typu ThMn12 w związkach międzymetalicznych na bazie żelaza i ich właściwości

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika translacyjna jonów w stałych elektrolitach typu
polimer-ciecz jonowa

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.10.2020 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Przemysława Skokowskiego

pt.:

Magnetyczne diagramy fazowe niecentrosymetrycznych układów
CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

Promotor: dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Synoradzki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Goraus (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) 

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do 5 października 2020 roku do godz. 15:00


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury elektronowej kopolimerów donorowo - akceptorowych pochodnych polipirolu

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego