BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w styczniu 2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ rozmiaru krystalitów na własności magnetyczne domieszkowanego M-heksaferrytu strontowego

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Tuning of yttrium iron garnet film properties

wygłosi

mgr Adam Krysztofik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach gadolinu

wygłosi

mgr inż. Mateusz Wachowiak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badania częściowo zredukowanego tlenku grafenu metodą echa spinowego

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne cienkich warstw Co/Ni

wygłosi

mgr inż. Błażej Anastaziak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wysokorozdzielcza spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach przewodników protonowych

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ temperatury i ciśnienia na właściwości fizyczne soli imidazoliowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Otrzymywanie i właściwości
kompozytowych przewodników protonowych
opartych na mikro i nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego