BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ modyfikacji struktury i składu na właściwości magnetyczne YCo2: obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

dr hab. inż. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.03.2021 roku (środa)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości strukturalne układu dwuskładnikowej mieszaniny twardych sfer

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozyty polimerowe z imidazolem

wygłosi

dr hab. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O zespolonej spinowej konduktancji mieszania

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ tunelowania i oddziaływania kwadrupolowego na korelację wyników 1H NMR i technik rozpraszania neutronów

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

O konformacjach i agregacjach diketopirolopiroli

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ogniwa paliwowe typu PEM - budowa i zasada działania

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.03.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetic and electronic properties of 2D electron systems: surface electrons in TIs and 2D electron gas

wygłosi

prof. dr hab. Józef Barnaś

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.03.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

K1-xLixTaO3 - kwantowy paraelektryk, relaxor, ferroelektryk

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego