BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Szum kwantowy w nanostrukturach: Interferencja i korelacje

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 22.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie online

referat pt.:

Nieliniowe efekty optyczne w chiralnych, ferroelektrycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Superdyfuzjne prądy spinowe i ultraszybka dynamika namagnesowania

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.04.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności fizyczne i biologiczne żelu farmaceutycznego wzbogaconego nanozłotem

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.04.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Transport koloidalny nad podłożami cienkowarstwowymi na bazie kobaltu

wygłosi

dr hab. Maciej Urbaniak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są
o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrostrykcja ciekłokrystalicznych faz błękitnych

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego