BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w sierpniu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Właściwości elektryczne kompozytów organicznych przewodzących protonowo

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.11.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Obliczenia z pierwszych zasad
właściwości swoistych twardej magnetycznie fazy L10 FePt

wygłosi

mgr Joanna Marciniak

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 24.11.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie online

referat pt.:

Hydration and ion-binding of small biologically relevant molecules – The case of neurotransmitters

wygłosi

Prof. Richard Buchner

Institute of Physical and Theoretical Chemistry, University of Regensburg, Germany

Szczegóły dotyczące udziału w seminarium znajdują się pod abstraktem

 

Neurotransmitters (NTs) are a class of small, biologically active molecules essential for signal propagation in living organisms as they transmit signals across the synaptic cleft connecting two neurons or joining a muscle cell and a neuron. In this process the excitation potential moving along the presynaptic nerve triggers NT release from storage vesicles at the end of the axon into the synaptic cleft. The NT then diffuses across this gap and, by binding to specific receptors on the postsynaptic neuron, excites or inhibits the electrical signal carrying information further. Obviously, NT action arises from specific interactions with their receptors. However, in the synaptic cleft these molecules interact with water and other dissolved molecules and ions, which affects their binding behavior, metabolism and reuptake [1,2].
In this contribution, we compare the hydration and -where appropriate- counterion binding of three common neurotransmitters, namely acetylcholine (ACh+, as chloride salt), γ-aminobutyric acid (GABA), and glutamate (Glu-, as sodium salt [3]). These three NTs have similar size and shape but either carry a single positive charge (ACh+), are zwitterions (GABA) or combine a zwitterionic moiety with an additional negative charge (Glu-). Aqueous solutions at natural pH up to the saturation limit were studied with broadband dielectric relaxation spectroscopy (DRS), statistical mechanics at the 1D-RISM and 3D-RISM level, and dilute-solution conductivity measurements (AChCl only).
For all three NTs DRS-detected effective total hydration numbers, Zt (ACh+ ~11, GABA ~11, Glu- ~40 at c→0), decrease with increasing solute concentrations. Whilst for ACh+ and GABA this decrease is linear up to the respective solubility limits (~0.6 and ~6.2 M), that for Glu- (solubility ~1.8 M) is bimodal with a clear break at ~0.25 M. Interestingly, the high-concentration data for Glu- extrapolate to Zt(0) ≈ 15 and thus are again comparable to ACh+ and GABA. It was possible to split Zt into contributions of Zs moderately bound and Zib "frozen" water molecules hydrating the solute. Except for Glu- at c < 0.25 M, where apparently also the second hydration shell is affected, comparison of Zs and Zib with coordination numbers deduced from RISM suggests that both fractions of DRS-detected bound water are mainly interacting with the ester moiety of ACh+ or the carboxylate groups of GABA and Glu-. At low NT concentrations relevant in the synaptic cleft (< 10-3 M) also hydrophobic hydration of -CH2- and -CH3 moieties is important. However, the hydration shell is fragile and with increasing concentration or temperature the NTs loose most of their hydration water molecules. This is corroborated by effective solute dipole moments obtained from the relaxation strengths of ACh+, GABA and Glu-.
Regarding counterion binding by the ionic species ACh+ and Glu-, it appears that the formation of [Na+Glu-]0 ion pairs is negligible. On the other hand, with a standard-state association constant of KA° = 2.5 M-1 at room temperature, the formation of [ACh+Cl-]0 contact ion pairs is weak but not clearly negligible.
1. C. Zhao, S.Y. Noskov. Biochemistry, 2011, 50, 1848-1856.
2. P.A. Postila, T. Róg. Mol. Neurobiol., 2020, 57, 910-925.
3. S. Friesen, M.V. Fedotova, S.E. Kruchinin, R. Buchner. Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, 23, 1590-1600.

 

W celu dołączenia do wideokonferencji należy: 1/ w aktualnej przeglądarce Chrome lub Firefox otworzyć stronę: https://bbb.ifmpan.poznan.pl/b/ifm-a8s-jxk-fom; 2/ podać kod dostępu: 674187; 3/ wpisać imię i nazwisko oraz zatwierdzić dostęp do mikrofonu dla przeglądarki i wykonać krótki test działania mikrofonu (udostępnianie obrazu z kamery jest domyślnie wyłączone); 4/ podczas spotkania chęć zabrania głosu należy zgłaszać poprzez umieszczenie znaku "?" w oknie czatu publicznego. Po Państwa zgłoszeniu i akceptacji prowadzącego, będzie Państwu udzielany głos.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Zastosowanie NMR w ocenie jakości i oryginalności pochodzenia produktów spożywczych

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.11.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Magnetocaloric effect in hexagonal NdCrGe3

wygłosi

dr Karol Synoradzki

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Rola i znaczenie upowszechniania i popularyzacji nauki dla jednostek naukowych, na przykładzie Nocy Naukowców

wygłosi

dr Dorota Dardas


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Sebastiana Pacanowskiego

pt.:

Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych na bazie magnezu

Promotor: dr hab. inż. Lesław Smardz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Czesław Kapusta (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN))Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/347-sebastian-pacanowski.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do czwartku 4 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozytowe przewodniki protonowe oparte na materiałach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami imidazolu

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.11.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Time-resolved Andreev states in superconducting hybrid structures

wygłosi

prof. dr hab. Tadeusz Domański

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.11.2021 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Frąckowiaka

pt.:

Oddziaływania pomiędzy warstwami ferromagnetyczną
i ferrimagnetyczną oraz w obrębie ferrimagnetycznej warstwy poddanej strukturyzacji magnetycznej

Promotor: dr hab. inż. Piotr Kuświk prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Krawczyk  (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki PAN)
dr hab. inż. Michał Ślęzak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/346-lukasz-frackowiak.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do wtorku 2 listopada 2021 roku do godz. 15:00.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego