BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2023 roku:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.06.2023 roku (wtorek)
o godzinie 10:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła Wojciechowskiego

pt.:

Opracowanie nowego modelu strukturalnego ultracienkiej warstwy azotku żelaza na Cu(001) z wykorzystaniem lokalnych pomiarów pracy wyjścia, analizy wzorów dyfrakcyjnych i oddziaływań z tlenem molekularnym

Promotor: dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM

Promotor pomocniczy: dr Patryk Florczak

Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jacek Adam Majewski - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 16.06.2023 roku (piątek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Błażeja Anastaziaka

pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne warstw Co/Ni

Promotor: dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Promotor pomocniczy: dr Weronika Andrzejewska

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Andrzej Wawro - Instytut Fizyki PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 15.06.2023 roku (czwartek)
o godzinie 13:15 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mieszko Kołodzieja

pt.:

Termodynamiczne aspekty tworzenia faz magnetycznie twardych o strukturze tetragonalnej w wybranych stopach na bazie żelaza oraz charakteryzacja ich właściwości fizycznych

Promotor: dr hab. Zbigniew Śniadecki

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Grabias

Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska - Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Waldemar Kaszuwara - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jerzy Wysłocki - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.05.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Probing spin waves in individual magnetic nanoelements

wygłosi

prof. dr Gleb Kakazei

Univerity of Porto

A series of our recent experiments on individual nanomagnets fabricated using focused electron beam induced deposition (FEBID) will be discussed. First, an original spatially resolved approach for spin-wave spectroscopy of individual circular magnetic elements with sample volumes down to about 10−3 μm3 will be presented [1]. The key component of the setup is a coplanar waveguide whose microsized central part is placed over a movable substrate with well-separated CoFe-FEBID nanodisks which exhibit standing spin-wave resonances. The circular symmetry of the disks allows for the deduction of the saturation magnetization and the exchange stiffness of the material using
an analytical theory. Next, using this approach, the engineering of the magnetic properties of CoFe-based nanodisks fabricated by FEBID will be demonstrated [2]. The material composition in the nanodisks was tunedin situvia the e-beam waiting time in the FEBID process and their post-growth irradiation with Ga ions. The achieved saturation magnetization Ms variation in the broadmrange from 720 to 1430 emu/cm3 continuously bridges the gap between the values of widely used magnonic materials such as Permalloy and CoFeB. Further, nanovolcanoes - nanodisks overlaid by nanorings – will be introduced as purpose-engineered 3D architectures for nanomagnonics [3].
The extension of 2D nanodisks into the third dimension allows for engineering their lowest eigenfrequency with 30% smaller footprints. The nanovolcanoes can be viewed as multi-mode microwave resonators and 3D building blocks for nanomagnonics. Finally, spin-wave phase
shifters upon a single nanogroove milled by a focused ion beam in a Co–Fe microsized magnonic waveguide, characterized by all-electrical spin-wave spectroscopy, will be described [4]. By varying the groove depth and the in-plane bias magnetic field, we continuously tune the spin-wave phase and experimentally evidence a complete phase inversion. The proposed phase shifter can easily be on-chip integrated with spin-wave logic gates and other magnonic devices.
References
[1] O.V. Dobrovolskiy et al., Spin-wave spectroscopy of individual ferromagnetic nanodisks,
Nanoscale 12, 21207 (2020).
[2] S.A. Bunyaev et al., Engineered magnetization and exchange stiffness in direct-write Co–Fe nanoelements, Appl. Phys. Lett., 118, 022408 (2021).
[3] O.V. Dobrovolskiy et al., Spin-wave eigenmodes in direct-write 3D nanovolcanoes, Appl.
Phys. Lett., 118, 132405 (2021).
[4] O.V. Dobrovolskiy, et al., Spin-wave phase inverter upon a single nanodefect, ACS Appl.
Mater. Interfaces, 11, 17654 (2019).

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.05.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Właściwości strukturalne binarnej mieszaniny twardych sfer

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.05.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Transformacja energetyczna: rola nauki we wdrażaniu gospodarki wodorowej

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.05.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Schrödinger ty draniu, albo mechanika kwantowa w domu i zagrodzie

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.05.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Supramolekularne elektrolity stałe: w poszukiwaniu super żelatora

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.05.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Transport and quantum criticality in correlated nanoscale systems

wygłosi

prof. dr hab. Ireneusz Weymann

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.04.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Nadprzewodnikowe rezonatory w badaniach kwantowej dynamiki elektronów w nanostrukturach

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.04.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Korelacje spinowe w podwójnej kropce kwantowej

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.04.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Transport superdyfuzyjny i ultraszybka dynamika namagnesowania w magnetycznych warstwach wielokrotnych

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.04.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Wytrącenia magnetyczne i jak je opisać

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 31.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Strukturalne przejście fazowe w ultracienkich warstwach żelaza

wygłosi

dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 30.03.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Kompozytowe układy ciekłokrystaliczne stabilizowane polimerem

wygłosi

dr Natalia Bielejewska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Niskotemperaturowa faza ferrielektryczna w PbZrO3

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 wauli Instytutu

referat pt.:

Metamateriały i antyrezonans ferromagnetyczny

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 21.03.2023 roku (wtorek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adama Mizery

pt.:

Właściwości optyczne oraz elektryczne nowych polimerów i kopolimerów pochodnych polipirolu

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci:

dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
prof. dr hab. Jacek Waluk - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Sylwii Zięby

pt.:

Własności optyczne, termiczne i transportowe przewodników protonowych z dynamiczną, helikoidalną siecią wiązań wodorowych utworzoną przez sole imidazoliowe aromatycznych kwasów karboksylowych

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Maria Gazda - Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Joachim Kusz - Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Marek Szafrański - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ tetrameryzacji stosów TCNQ na widma wibracyjne soli
(N-Xy-Qn)(TCNQ)2"

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dnia: 13.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:30 w auli IFM PAN

referat pt.:

Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych (EMFL)

wygłosi

prof. dr. hab. Adam Babiński

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Dynamika cieczy jonowej i przewodnictwo elektryczne w jonożelach nano oraz mikrocelulozy

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2022 roku

Dnia: 07.03.2023 roku (wtorek)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik/
Koordynator

9:00-9:10

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
T. Toliński

9:10-9:30

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokalo­ryczny i siła termoelektryczna, w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topolo­gicz­nych
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
T. Toliński
(Z11)

9:30-9:40

Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych
Projekt badawczy OPUS (PB 11.22): 2021/41/B/ST3/01141 (2022-2025)

prof. dr hab.
T. Toliński

9:40-9:50

Synteza cienkich warstw faz Lavesa RCo2 (R – ziemia rzadka) dla zastosowań magnetokalorycznych
Działanie naukowe MINIATURA (PB 11.21): 2021/05/X/ST5/00763 (2021-2022)

dr inż.
P. Skokowski

9:50-10:00

Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorów
Działanie naukowe MINIATURA (PB 11.20): 2021/05/X/ST5/00042 (2021-2022)

dr inż.
K. Synoradzki

10:00-10:20

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
A. Szajek,
prof. IFM PAN
(Z2)

10:20-10:30

Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych
Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 2.21): 2017/27/N/ST3/01604 (2018-2022)

dr inż.
K. Ptaszyński

10:30-10:40

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe
Projekt badawczy SONATA BIS (PB 2.23): 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2023)

dr hab.
M. Werwiński,
prof. IFM PAN

10:40-10:50

Projektowanie przyszłych magnesów trwałych
Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 2.24): 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)

dr hab.
M.Werwiński,
prof. IFM PAN

10:50-11:00

Fizyka Warta Poznania
Popularyzacja nauki (PB 2.25): SONP/SP/512667/2021 (2022)
Finansowanie MEiN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

dr hab.
M.
Pugaczowa-Michalska

11:00-11:20

Opis transportu ładunku, spinu i ciepła w układach nanoskopo­wych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magne­tycznych
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
S. Lipiński
(Z9)

11:20-12:20


P R Z E R W A
 

 

12:20-12:40

Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury
Zadanie statutowe (2022-2024)

 

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN
(Z3)

12:40-12:50

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływa­nia Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spin­tronicznych i magnonicznych
Projekt badawczy OPUS (PB 3.30): 2019/33/B/ST5/02013 (2020-2024)

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN

12:50-13:00

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w struktu­ryzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)
Projekt badawczy OPUS (PB 3.31): 2020/39/B/ST5/01915 (2021-2025)

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN

13:00-13:10

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzo­wany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych
Projekt badawczy SONATINA (PB 3.26): 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2023)

dr
P. Graczyk

13:10-13:20

Wpływ uporządkowania antyferromagnetycznego na oddziały­wanie Dzyaloshinskii-Moriya
Działanie naukowe MINIATURA (PB 3.32): 2021/05/X/ST5/01836 (2021-2022)

dr inż.
H. Głowiński

13:20-13:30

Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywar­stwo­we sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe
Diamentowy Grant MNiSW (PB 3.25): DI2016 011946 (2017-2022)

mgr inż.
M. Wachowiak

13:30-13:50

Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki
Zadanie statutowe (2021-2023)

dr hab.
A. Łapiński,
prof. IFM PAN
(Z12)

13:50-14:00

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice
Projekt NAWA-POLONIUM (PB 12.31): BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001
(2022-2023)

dr hab.
I. Olejniczak

 

14:00-14:10

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych
Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 12.30): 2019/35/N/ST5/03324 (2020-2023)

mgr inż.
S. Zięba

14:10-14:20

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Dyrektor


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2022 roku

Dnia: 06.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik/
Koordynator

9:00-9:10

O T W A R C I E  I  W P R O W A D Z E N I E

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

9:10-9:20

Studium Doktoranckie i Szkoła Doktorska

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc

9:20-9:30

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc

9:30-9:50

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc
(Z8)

9:50-10:00

Jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe: od projektu do zastosowań w materiałach litowo-jonowych
Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 8.21): 2021/43/O/ST5/01911 (2022-2027)

dr hab.
M. Bielejewski,
prof. IFM PAN

10:00-10:10

Fizyka w ruchu – ogólnopolski konkurs konstrukcyjny
Popularyzacja nauki (PB 8.20): SONP/SP/513407/2021 (2021-2023)
Finansowanie MEiN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

dr inż.
Ł. Lindner

10:10-10:30

Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych
Zadanie statutowe (2021-2023)

dr hab.
W. Bednarski
(Z1)

10:30-10:40

The European Integrated Center for the Development
of New Metallic Alloys and Compounds (ECMetAC) 
Europejska sieć badawcza z udziałem IFM PAN (od 2017)

dr
M. Wencka

10:40-11:00

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewod­niki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energe­tyki przyszłości
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
B. Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:00-11:20

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
W. Medycki
(Z5)

11:20-12:20


P R Z E R W A
 

 

12:20-12:40

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
Zadanie statutowe (2020-2022)

prof. dr hab.
J. Martinek
(Z13)

12:40-13:00

Modyfikowane nanomateriały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
W. Kempiński
(Z14)

13:00-13:10

XXXVIII Warsztaty Naukowe Lato z Helem – „Fizyka łączy pokolenia”
Popularyzacja nauki (od 1985)

prof. dr hab.
Z. Trybuła

13:10-13:20

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
K. Wojciechowski

13:20-13:40

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
K. Wojciechowski
(Z10)

13:40-13:50

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje
Projekt badawczy OPUS (PB 10.12): 2017/27/B/ST3/02955 (2018-2023)

prof. dr hab.
K. Wojciechowski

13:50-14:00

Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekular­nymi – porównanie auksetyczności
Działanie naukowe MINIATURA (PB 10.13): 2021/05/X/ST3/01200 (2021-2023)

dr inż.
J. Narojczyk

14:00-14:20

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicz­nych
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
A. Brańka
(Z6)

14:20-14:30

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnychProjekt badawczy OPUS (PB 6.11): 2017/25/B/ST3/00564 (2018-2022)

prof. dr hab.
A. Brańka

14:30-14:40

European Researchers' Night
Popularyzacja nauki: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, Type of Action: HORIZON-CSA (2022-2024);
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej;
IFM PAN w partnerstwie z PP, IChB PAN, PCSS, UAM, UP, UE, AWF, IGCz PAN

dr inż.
D. Dardas


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 03.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Funkcjonał SCAN - wybrane zastosowania

wygłosi

dr hab. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 02.03.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wpływ fotowybielania laserowego na właściwości elektrooptyczne i lepkosprężyste chiralnych ciekłych kryształów

wygłosi

dr Dorota Dardas


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.02.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wzmocniona emisja spontaniczna i laserowanie w układach organicznych barwnik luminescencyjny-ciekły kryształ

wygłosi

dr Ewa Chrzumnicka

Politechnika Poznańska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.02.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Polaryzacja spinowa a tłumienie precesji namagnesowania

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.02.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Stany trypletowe w węglu szklistym

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 16.02.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali seminaryjnej 227

referat pt.:

Modyfikowanie auksetyczności w kubicznych kryształach twardych kul zawierających inkluzje twardych cząstek o innych średnicach

wygłosi

dr Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.02.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Efekt Kondo i QHE w układach grafenowych i na bazie krzemu

wygłosi

Dr Damian Krychowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 23.01.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Tunelowanie i zjawiska spinowe – nowe rozwiązania dla pamięci komputerowych swobodnego dostępu

wygłosi

prof. dr hab. Marek Przybylski

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej i Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Zapisanie danych kierunkiem namagnesowania ferromagnetycznej elektrody, możliwe w dwóch przeciwnych kierunkach odpowiadających logicznym 0 i 1, skutkuje różnymi prądami tunelowania do drugiej elektrody (oddzielonej barierą) o trwale ustalonym kierunku namagnesowania. Pozwala to na łatwe odczytywanie zapisanych danych i na takiej zasadzie działa magnetyczna pamięć swobodnego dostępu (z ang. MRAM). Wraz z postępem fizyki i technologii możliwe stało się zastąpienie pola magnetycznego (stosowanego do zapisu kierunku namagnesowania) prądem spolaryzowanym spinowo płynącym przez wyżej opisane złącze tunelowe (tzw. STT-MRAM), a później prądem płynącym tylko przez jedną elektrodę (tzw. SOT-MRAM). Najnowsze idee sugerują wykorzystanie efektów magnetoelektrycznych (lub napięcia) do zapisu kierunku namagnesowania (lub kierunku polaryzacji elektrycznej), a odwrotnego spinowego efektu Halla do odczytu tak zapisanych danych. Powoduje to, że złącza tunelowe i spinowo zależne tunelowanie przestają być przydatne w przyszłościowych pamięciach RAM o działaniu opartym na spinie elektronu. Elementy pamięci tego typu charakteryzowałyby się szybszym przełączaniem i mniejszym zużyciem energii, a co najważniejsze działałyby bez konieczności podtrzymywania napięciem w odróżnieniu do teraz stosowanych pamięci typu RAM.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.01.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ciecz spinowa i nadprzewodnictwo
w kryształach fazy kappa soli BEDT-TTF

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.01.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

Grafenowe układy ”ravioli” i reminiscencje fullerenowe

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego