BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w wrześniu 2023:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 21.06.2023 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Electroactive coordination polymers based on S-rich ligands

wygłosi

Dr Nicolas Zigon

University of Angers, Faculty of Science Chemistry - UMR CNRS MOLTECH-Anjou, France

Developed since the end of the eighties, MOFs – formed by the controlled self-assembly of inorganic and organic moieties – offer limitless possibilities to develop new materials for precise purposes, depending not only on the properties of the organic/inorganic moieties used, but also on the 3-D structural organization of the building blocks within the material.1 MOFs are well-known for their high and tunable porosity, making them good candidates for gas storage and capture, or heterogeneous catalysis. However, MOFs showing both excellent electron conduction and porosity are scarce in the literature, despite the fact that the development of materials combining these two properties would lead to cutting-edge functionalities and applications, e.g. as sensors or battery electrodes.2,3

On the other hand, in the field of organic conductors, the synthesis of organic metals or organic superconductors based on TTF scaffolds sprung a tremendous enthusiasm since the 70s with the discovery of the first organic superconductors, commonly called Bechgaard’s salts.4 The crystals obtained are typically extremely stable and highly conducting (δ >> 0.1 S/cm), but, due to the tight packing observed in organic crystals they do not display long-range porosity.

Most of the literature reported conducting MOFs are based on Tetrathiafulvalene (TTF), benzene hexathiolate or phenolates.5 We propose herein to explore the structural diversity of organic conductors in the field of conducting MOFs. Scaffolds bearing additional S-atoms, such as bis(vinyldithio)-tetrathiafulvalene (BVDT-TTF) have been developed and associated with various metal ions to constitute a library of coordination networks. Post-synthetic oxidation reactions with I2 have been performed to increase the conductivity of the frameworks, and followed by single-crystal X-ray diffraction or Raman spectroscopy.

 

Figure 1. X-ray structures of the post-synthetic oxidation of a BEDT-TTF based coordination network (solvent molecules omitted for clarity)

 

References

1) H. C. Zhou and S. Kitagawa, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 5403–6176.
2) I. Stassen, N. Burtch, A. Talin, P. Falcaro, M. Allendorf and R. Ameloot, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 3185–3241.
3) Y.-G. Weng, W.-Y. Yin, M. Jiang, J.-L. Hou, J. Shao, Q.-Y. Zhu and J. Dai, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 52615–52623.
4) Jérome, D., Mazaud, A., Ribault, M., and Bechgaard, K., J. Physique Lett., 1980, 41, 95–98.
5) L. S. Xie, G. Skorupskii and M. Dincă, Chem. Rev., 2020, 120, 8536–8580.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.06.2023 roku (wtorek)
o godzinie 10:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła Wojciechowskiego

pt.:

Opracowanie nowego modelu strukturalnego ultracienkiej warstwy azotku żelaza na Cu(001) z wykorzystaniem lokalnych pomiarów pracy wyjścia, analizy wzorów dyfrakcyjnych i oddziaływań z tlenem molekularnym

Promotor: dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM

Promotor pomocniczy: dr Patryk Florczak

Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jacek Adam Majewski - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 16.06.2023 roku (piątek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Błażeja Anastaziaka

pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne warstw Co/Ni

Promotor: dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Promotor pomocniczy: dr Weronika Andrzejewska

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Andrzej Wawro - Instytut Fizyki PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 15.06.2023 roku (czwartek)
o godzinie 13:15 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mieszko Kołodzieja

pt.:

Termodynamiczne aspekty tworzenia faz magnetycznie twardych o strukturze tetragonalnej w wybranych stopach na bazie żelaza oraz charakteryzacja ich właściwości fizycznych

Promotor: dr hab. Zbigniew Śniadecki

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Grabias

Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska - Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Waldemar Kaszuwara - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jerzy Wysłocki - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego