BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w wrześniu 2023:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 25.09.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Niskotemperaturowe właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne trójskładnikowych materiałów na bazie metali ziem rzadkich

wygłosi

dr inż. Karol Synoradzki


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 21.09.2023 roku (czwartek)
o godzinie 14:00 w formie zdalnej

referat pt.:

Magnetic Tunnel Junctions and Spin Oscillators and Their Applications for Probabilistic Computing

wygłosi

Prof. Andrew D. Kent

Center for Quantum Phenomena, Department of Physics, New York University


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 20.09.2023 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Efekty wiskoelastyczne w chiralnych ciekłych kryształach ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych

wygłosi

dr inż. Dorota Dardas


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 11.09.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ nanoinkluzji na własności sprężyste wybranych układów modelowych twardych cząstek

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego