Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 24.04.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 24.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania EPR rodników w produktach ziołowych

wygłosi

dr Aldona Krupska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego