Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 10.05.2017:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 10.05.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Ułamkowe skyrmiony w układach kwantowego zjawiska Halla

wygłosi

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

Skyrmiony to niezwykłe topologiczne wirowe struktury spinowe powstające w różnych układach spolaryzowanych (magnesach). Niniejszy wykład będzie dotyczył właściwości skyrmionów w dwuwymiarowych cieczach elektronowych, wykazujących tzw. kwantowe zjawisko Halla, czyli specyficzne kwantowanie macierzy przewodnictwa elektrycznego w silnym polu magnetycznym. Przedstawione zostaną wyniki doświadczalne (uzyskane za pomocą spektroskopii Ramana czyli nieelastycznego rozpraszania światła) oraz obliczenia teoretyczne – razem demonstrujące powstawanie „ułamkowych” skyrmionów (obdarzonych ułamkowym ładunkiem elektrycznym) w tzw. cieczy elektronowej Laughlina. Omówiony też będzie ich związek ze „złożonymi fermionami” – fascynującymi obiektami topologicznymi powstającymi w silnie skorelowanym układzie przez dowiązanie do elektronów wirów wielociałowej funkcji falowej (pewnym sensie równoważne wiązaniu przez elektrony kwantów strumienia pola magnetycznego).

SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 10.05.2017 roku (środa)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Własności transportowe podwójnych kropek kwantowych
w konfiguracji 'T-shaped'

wygłosi

mgr Krzysztof Wójcik

Zakład Fizyki Mezoskopowej, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego