Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 15.05.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 15.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera
metodą świadka splątania

wygłosi

mgr Piotr Busz

doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego