Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 22.05.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 22.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne
i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

wygłosi

mgr inż. Magdalena Knapkiewicz

doktorantka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego