Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 09.01.2018:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 09.01.2018 roku (wtorek)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:15

O T W A R C I E

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

9:15-9:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

9:30-9:50

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

 

9:50-10:05

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł „Rozwój” 2.b
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.5)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

10:05-10:20

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.
grant SONATA 6 nr 2013/11/D/ST3/02694 (PB 8.14)
07.07.2014-06.12.2017- (podsumowanie projektu)

dr inż.
Michał Bielejewski
(Z8)

10:20-10:40

Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej.
2017-2019

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

10:40-11:00

Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego w przewodnikach szybkich jonów i polimerach.
2017–2019

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:00-11:15

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.02.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak
(Z4)

11:15-11:45

Wybory uzupełniające do Rady Naukowej IFM PAN
(samodzielni pracownicy naukowi)

 

11:45-12:45

PRZERWA

 

12:45-13:05

Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa w nisko-symetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego.
2017-2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

13:05-13:20

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.01.2019

13:20-13:40

Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu
i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych.
2015-2017

dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

13:40-14:00

Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych.
2015-2017

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN
(Z14)

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego