Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 11.01.2018:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 11.01.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:20

Procesy elektronowe w materiałach molekularnych – krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowoltaiki.
2015-2017

prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

9:20-9:35

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi
dla zastosowań w optoelektronice molekularnej.
grant Iuventus Plus IV edycja. nr IP2014 025673(PB 12.26)
19.03.2015-18.03.2017- (podsumowanie projektu)

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

9:35-9:50

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów
na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.03.2016-12.04.2019

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

9:50-10:05

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

10:05-10:25

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

10:25-10:40

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych.
grant PRELUDIUM 3 nr 2012/05/N/ST5/01476 (PB 10.11)
12.03.2013-11.12.2017- (podsumowanie projektu)

mgr inż.
Artur Poźniak
(Z10)

10:40-11:00

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

11:00-11:30

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

11:30-13:00

PRZERWA

 

13:00

SPOTKANIE NOWOROCZNE

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego