BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.10.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Heksaferrytowe absorbery promieniowania mikrofalowego

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego