Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 05.11.2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 05.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Multicaloric properties of Mn-doped Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 ceramics

wygłosi

mgr Uros Prah

J. Stefan Institute w Lublanie

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego