BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 15.02.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stany Diraca w nadprzewodnikach PdBi oraz PdBi2

wygłosi

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego