BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 12.10.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika translacyjna jonów w stałych elektrolitach typu
polimer-ciecz jonowa

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego