BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 16.10.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stabilność struktury typu ThMn12 w związkach międzymetalicznych na bazie żelaza i ich właściwości

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego