BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.11.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.11.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne cienkich warstw Co/Ni

wygłosi

mgr inż. Błażej Anastaziak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego