BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 30.11.2020:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.11.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Wpływ rozmiaru krystalitów na własności magnetyczne domieszkowanego M-heksaferrytu strontowego

wygłosi

dr Andrzej Hilczer

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego