BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.04.2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.04.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Elektrostrykcja ciekłokrystalicznych faz błękitnych

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego