BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 08.11.2021:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Sebastiana Pacanowskiego

pt.:

Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych na bazie magnezu

Promotor: dr hab. inż. Lesław Smardz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Czesław Kapusta (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN))Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/347-sebastian-pacanowski.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do czwartku 4 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Kompozytowe przewodniki protonowe oparte na materiałach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami imidazolu

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego