BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 22.11.2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Zastosowanie NMR w ocenie jakości i oryginalności pochodzenia produktów spożywczych

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego