BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 20.06.2023:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.06.2023 roku (wtorek)
o godzinie 10:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła Wojciechowskiego

pt.:

Opracowanie nowego modelu strukturalnego ultracienkiej warstwy azotku żelaza na Cu(001) z wykorzystaniem lokalnych pomiarów pracy wyjścia, analizy wzorów dyfrakcyjnych i oddziaływań z tlenem molekularnym

Promotor: dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM

Promotor pomocniczy: dr Patryk Florczak

Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jacek Adam Majewski - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego