BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.12.2023:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 07.12.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna – wszechstronne narzędzie w chemii roztworów

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego