nagłówek strony
Menu: Aktualności Informacje Wykłady Zarząd Członkowie Pliki
 
Liczba członków PTF, O. w Poznaniu: 124

 
Podczas zebrania członków Oddziału Poznańskiego PTF, wybrano nowy zarząd na lata 2015-2016
Więcej...
 

 

Wykłady

Wykład "Ultrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters"

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Ultrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters, który wygłosi dr inż. Łukasz Piątkowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie).

Organizatorem Seminarium jest Profesor zw. dr hab. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej PP.

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

List przewodni,
Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Konferencja Physics of Magnetism - PM'17

26 czerwca 2017
W dniach 26-30 czerwca odbędzie się zorganizowana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk międzynarodowa konferencja „Physics of Magnetism” - PM'17. Organizowana jest ona co trzy lata począwszy od 1975 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 15. Konferencji „Physics of Magnetism 2017” serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Konferencji, które odbędzie się w Auditorium Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 1045.

Strona internetowa konferencji Physics of Magnetism 2017.
Zaproszenie na Konferencję PM'17.
Zaproszenie na Konferencję PM'17 dla członków OP PTF.

Wykład "Próżnia - do czego potrzebne nam nic" oraz Walne Zebranie Członków OP PTF

29 maja 2017
Szanowna i Droga społeczność Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego.
Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Poznański zaprasza na wykład pt. Próżnia - do czego potrzebne nam nic, który wygłosi dr Mateusz Kempiński (Wydział Fizyki UAM, Zakład Fizyki Dielektryków).

Wykład odbędzie się w Audytorium Maximum na Wydziale Fizyki UAM (Umultowska 85), dnia 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

Zaraz po wykładzie odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO poświęcone wyborom delegatów na 44 ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH (Wrocław, 10-15 września 2017).

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na wykład i Walne Zebranie.

Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospects

24 maja 2017
Prezydent Miasta Poznania oraz Dziekan Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu Profesor zw. Antoni Wójcik zapraszają na wykład pt. Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospects, który wygłosi Profesor Keith. E. Gubbins (North Carolina State University).

Wykład odbędzie się w Sali Senatu UAM w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1, dnia 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 12:00.
Zaproszenie na wykład,
CV - Prof. Keith. E. Gubbins.

Towards atomically controlled growth and self-limiting processes

18 maja 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Oddział Poznański PTF oraz Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów zapraszają na wykład pt. Towards atomically controlled growth and self-limiting processes, który wygłosi Prof. Dr. Ana Gomes-Silva (Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Portugal).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

Nanometrologia dla i z układami nano- i mikroelektromechanicznymi MEMS/NEMS

11 maja 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Nanometrologia dla i z układami nano- i mikroelektromechanicznymi MEMS/NEMS, który wygłosi prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.
CV prof. dr hab. inż. Teodora Gotszalka.

Transport ładunku w nowych materiałach od przetwarzania i magazynowania energii

20 kwietnia 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Transport ładunku w nowych materiałach od przetwarzania i magazynowania energii, który wygłosi dr hab. inż. Wojciech Wróbel (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci

30 marca 2017
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki UAM zapraszają na wykład pt. O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci, który wygłosi Prof. zw. dr hab. Bogdan Cichocki (Wydział Fizyki – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski).

Wykład odbędzie się w Auli Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dnia 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00.
Zaproszenie na wykład.

Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów

16 marca 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów, który wygłosi dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT (Instytut Fizyki, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym

9 marca 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym, który wygłosi dr hab. Leszek Markowski, prof. UWrUniwersytet Wrocławski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii).

Wykład odbędzie się w sala D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

XIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

3-4 marca 2017
Zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki PRZYRODOZNAWCY I FILOZOFOWIE W POSZUKIWANIU ISTOTY ŻYCIA zorganizowaną przez Instytut Filozofii i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu: Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Pracowni Pytań Granicznych UAM.

Wykłady odbędą się w Auli im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85, w dniach 3-4 marca 2017 r.
Program Konferencji.
Zaproszenie na konferencję.

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

15 lutego 2017
Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem, który wygłosi Profesor zw. Józef Spałek, (Laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej w 2016 r).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (ul. Smoluchowskiego 17), dnia 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 11.00.
Zaproszenie na wykład.

ArchiwumWydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań

tel.: +61 82 95 029
       +61 82 95 164
       +61 82 95 143

fax: +61 82 95 155


Zarząd głowny PTF
Zarząd Główny PTF