nagłówek strony
Menu: Aktualności Informacje Wykłady Zarząd Członkowie Pliki
 
Liczba członków PTF, O. w Poznaniu: 124

 
Podczas zebrania członków Oddziału Poznańskiego PTF, wybrano nowy zarząd na lata 2015-2016
Więcej...
 

 

Wykłady

Wykład "Nanostruktury tlenkowe – od zastosowań w elektronice do zastosowań w biologii i medycynie"

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Nanostruktury tlenkowe – od zastosowań w elektronice do zastosowań w biologii i medycynie, który wygłosi Prof. zw. dr hab. Marek Godlewski (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk).

Organizatorem Seminarium jest Profesor zw. dr hab. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej PP.

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

List przewodni,
Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Wykład "Ultrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters"

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Ultrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters, który wygłosi dr inż. Łukasz Piątkowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie).

Organizatorem Seminarium jest Profesor zw. dr hab. Ryszard Czajka, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej PP.

Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w sali D, ul. Piotrowo 3, dnia 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy.

List przewodni,
Zaproszenie na wykład,
Streszczenie.

Konferencja Physics of Magnetism - PM'17

26 czerwca 2017
W dniach 26-30 czerwca odbędzie się zorganizowana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk międzynarodowa konferencja „Physics of Magnetism” - PM'17. Organizowana jest ona co trzy lata począwszy od 1975 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 15. Konferencji „Physics of Magnetism 2017” serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Konferencji, które odbędzie się w Auditorium Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 1045.

Strona internetowa konferencji Physics of Magnetism 2017.
Zaproszenie na Konferencję PM'17.
Zaproszenie na Konferencję PM'17 dla członków OP PTF.

Wykład "Próżnia - do czego potrzebne nam nic" oraz Walne Zebranie Członków OP PTF

29 maja 2017
Szanowna i Droga społeczność Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego.
Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Poznański zaprasza na wykład pt. Próżnia - do czego potrzebne nam nic, który wygłosi dr Mateusz Kempiński (Wydział Fizyki UAM, Zakład Fizyki Dielektryków).

Wykład odbędzie się w Audytorium Maximum na Wydziale Fizyki UAM (Umultowska 85), dnia 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

Zaraz po wykładzie odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO poświęcone wyborom delegatów na 44 ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH (Wrocław, 10-15 września 2017).

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na wykład i Walne Zebranie.

Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospects

24 maja 2017
Prezydent Miasta Poznania oraz Dziekan Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu Profesor zw. Antoni Wójcik zapraszają na wykład pt. Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospects, który wygłosi Profesor Keith. E. Gubbins (North Carolina State University).

Wykład odbędzie się w Sali Senatu UAM w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1, dnia 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 12:00.
Zaproszenie na wykład,
CV - Prof. Keith. E. Gubbins.

Towards atomically controlled growth and self-limiting processes

18 maja 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Oddział Poznański PTF oraz Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów zapraszają na wykład pt. Towards atomically controlled growth and self-limiting processes, który wygłosi Prof. Dr. Ana Gomes-Silva (Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Portugal).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

Nanometrologia dla i z układami nano- i mikroelektromechanicznymi MEMS/NEMS

11 maja 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Nanometrologia dla i z układami nano- i mikroelektromechanicznymi MEMS/NEMS, który wygłosi prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.
CV prof. dr hab. inż. Teodora Gotszalka.

Transport ładunku w nowych materiałach od przetwarzania i magazynowania energii

20 kwietnia 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Transport ładunku w nowych materiałach od przetwarzania i magazynowania energii, który wygłosi dr hab. inż. Wojciech Wróbel (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci

30 marca 2017
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki UAM zapraszają na wykład pt. O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci, który wygłosi Prof. zw. dr hab. Bogdan Cichocki (Wydział Fizyki – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski).

Wykład odbędzie się w Auli Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dnia 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00.
Zaproszenie na wykład.

Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów

16 marca 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów, który wygłosi dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT (Instytut Fizyki, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna).

Wykład odbędzie się w sali D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym

9 marca 2017
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym, który wygłosi dr hab. Leszek Markowski, prof. UWrUniwersytet Wrocławski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii).

Wykład odbędzie się w sala D – ul. Piotrowo 3, Wydział Fizyki Technicznej, dnia 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.45.
Zaproszenie na wykład.

XIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

3-4 marca 2017
Zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki PRZYRODOZNAWCY I FILOZOFOWIE W POSZUKIWANIU ISTOTY ŻYCIA zorganizowaną przez Instytut Filozofii i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu: Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Pracowni Pytań Granicznych UAM.

Wykłady odbędą się w Auli im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego, Collegium Physicum UAM, ul. Umultowska 85, w dniach 3-4 marca 2017 r.
Program Konferencji.
Zaproszenie na konferencję.

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

15 lutego 2017
Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem, który wygłosi Profesor zw. Józef Spałek, (Laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej w 2016 r).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (ul. Smoluchowskiego 17), dnia 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 11.00.
Zaproszenie na wykład.

ArchiwumWydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań

tel.: +61 82 95 029
       +61 82 95 164
       +61 82 95 143

fax: +61 82 95 155


Zarząd głowny PTF
Zarząd Główny PTF