Top Menu - EN

Two new patents for IFM PAN

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

The Patent Office of the Republic of Poland granted two new patents for our Institute :

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego