Top Menu - EN

New professor nomination at IMP PAS

We are happy to announce that dr hab. Tomasz Toliński, professor of the IMP PAS, by the decision of the President of the Republic of Poland, was awarded the title of professor.

We would like to congratulate Professor Tomasz Toliński and wish him many further scientific successes!

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego