• dielectric spectroscopy
  • viscometer CV100/RV20
  • Linkam - THMSE 600 Hearing & Freezing Stage with temperatur programmer TMS 943

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego